« Mialoha | Manaraka»

TENA TAMPI-DALAKALEHA VE ISIKA OHATRAN'NY SOKINA NANANIBATO SANATRIA

Dia miondrika ampanajana amin'ireo zay namoy ny ainy tamin'ity raharaha nitranga teto Madagaskara ity ny tenako.

Eny tokoa, nisy ireo maty efa hatramin'ny Alatsinainy 26 Janoary ka hatramin'ny Asabotsy 7 Febroary teo dia efa mety feno 100 ny isan'ireo namoy ny ainy. Fa ireo tamin'ny Asabotsy teo iny no tena nahitana fa efa diso lalana isika mianakavy. Eny diso lalana isika raha misy milaza fa tsy maintsy misy sorona ny tolona. Eny diso lalana isika raha milaza fa mpandroba avokoa ireo olona milahatra sy mihaino ny kabary fanehoan-kevitra teny Ambohijatovo, teny amin'ny 13 mai, teny amin'ny kianjan'ny demokrasia tao Toliara, teny amin'ny Gara tao Fianarantsoa, sns ... tsy voatanisa etoana.

Eny diso lalana koa isika raha milaza na mihevitra fa mila miandry ny fe-potoana amin'ny fifidianana raha tsy afapo amin'ny fitondrana ara-dalana. Eny diso lalana ihany koa isika raha mihevitra fa eny andalambe no fara-hevitra ahafahana manongana fitondrana. Eny mbola diso lalana koa isika fa tsy mitombina ny fitakiana nataon'ireo milaza fa mitolona ireo. 

Fehiny, DISO DAHOLO ISIKA MIANAKAVY! Miala tsiny miala fondro ny tenako raha miteny an'izany saingy ny zavamisy ankehitriny no manery ahy hilaza izany satria ireto ny antony :

- Tena sokina mananibato ve ny Mpitondra ka sahy nanamaivana ilay fihetsehana nitranga?

- Tena sokina nananibato koa ve ireo Mpitarika ny vahoaka ka tsy nianona tamin'ny kianjan'ny Demokrasia fa tsy maintsy nandeha teny amin'ny 13 Mai dia lasa nandeha nanimba ny RNM sy ny TVM ka nitatra hatrany amin'ny fananan'olotokana ary voaroba tao koa ny fananan'ireo olona hafa tsy mahalala izay antony nahavoaroba ny fananany. Ary tsy nionona teo fa nanohy ka niafara teny Ambohitsorohitra izay namoizana olona ampolony sy naharatrana olona anjatony maro.

- Tena sokina nananibato koa ve ireo Diplomaty vahiny teto Madagasikara ka rehefa nifampidinika indray mandeha dia nijanona teo.

- Tena sokina nananibato koa ve ireo Ray amandreny ara-panahy ao amin'ny FFKM ka efa hipoaka ny saro-bilany vao tonga hampihavana ireto mifanandrina.

Tsy sokina nananibato avokoa ireo voalaza ireo fa VOAN'NY FANDREKIREKENA daholo. Eny tompoko, raha tsy izany dia efa tokony nandray ny andraikitra tandrify azy avokoa.

Fa inona ary no nahatonga izany rehetra izany? Tena nahomby sy nahavoa ny HERIN'NY TSAHO. %3

(5) Hametraka hevitra    (0) Verindrohy (trackback)   

Hevitra 5 "TENA TAMPI-DALAKALEHA VE ISIKA OHATRAN'NY SOKINA NANANIBATO SANATRIA"

 1. Bontolo said:

  09/02/2009, at 17:38 [ Valio ]

  Tokony hihetsika ireo députés solom bavam bahoaka akaiky ny vahoaka manerana ny nosy ireo dia manao zavatra

  TSY EKENA ny fanapotehana FIRENENA, tsy ekena!


 2. Ravolijery said: Ny firenena no tena soki-nanani-bato

  10/02/2009, at 07:10 [ Valio ]

  Tanterak'i Andry TGV indray iny ny dingana faharoa lehibe manaraka.
  Tsiahiviko eto fa ny dingana lehibe voalohany dia ny fanampenam-bava ny Fanjakana amin'ny alalan'ny fanapotehana ny haino aman-jery RNM/TVM
  Ny dingana faharoa dia ny fanerena ny miaramila hitifitra amin'ny alalan'ny famporisahana olona marobe hirohotra hiditra ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra. Ny ataoko soa ihany tamin'iny aloha dia vetivety dia nijanona ny fihoaram-pefy nataon'ny sasany fa raha tsy izany efa vaky tsy nisy noraisina koa io Banque Centralen-tsika io. Fa ny nampalahelo dia ny rà latsaka nohon'ny fieritreritana tsy misy kely akory. Dia mihevitra ve ireo nankeny fa i Andry TGV no hanarina ny fiainany. Ny hoavin'ny tsirairay dia ny tsirairay ihany no mamboatra azy na iza mitondra eo na iza. Ny ezaka ataon'ny tsirairay isa-minitra no mampandroso fa izany fitondrana izany fitaovana hametraka rafitra hampandrosoana fotsiny.
  Ireo mihirahira fahafahana TGV amin'ny fanagejana, FA NOGEJAIN'IZA KAY IZY IREO E? Ny tena marina mihira izy ireo hiverenany amin'ny vahoan'ny fangejana FRANTSAY.
  Izany eo ihany fa vitan'ny TGV aloha izay ny dingana faharoa hilazany fa mihosin-drà ny fitondrana ankehitriny.
  Ny dingana fahatelo efa kononiny indray izao dia ravizina volabe ny mpitatitra hampiato ny asany amin'ny Alakamisy 12 febroary 2009. Amin'izay mikatso tsara ny toe-karena sy ny asa aman-draharaha sahanin'ny tsirairay sy ny fitondrana. Raha tsy izany mantsy dia sarotra be ny manao ilay grève générale fa manjary misy mbola mafy loha mandeha miasa ihany.
  Mahay i TGV kah! Hita mihitsy ny naha-enfant gâté pourri azy tany anaty boîte de nuit! Mahay izay mbola mankamamy ny ataony fa midina ifotony dia anontanio ny olona hoe fahafahana inona no angatahany. Ny valin'ny dia hoe
  - talohan'ny 7 febroary : Euh ... tsy haiko.
  - taorian'ny 7 febroary : Ka Ra8 mamono olona.
  FA IZA NO NAMPAMONO OLONA?


 3. lita said:

  10/02/2009, at 12:04 [ Valio ]

  FA IZA NO NAMPAMONO OLONA?
  ==> valiny : ny nanome baiko hitifitra. OK?


 4. revirevy said: rah aizany tokoa

  10/02/2009, at 12:18 [ Valio ]

  Raha izany voalazanao rehetra izany dia zavatra takatry ny olondrehetra hatr@ nay zay badobado ihany aza.
  Mazava anie ny projet n'i TGV e, hanongana andRa8, ary mazava fa tsy maintsy mandalo @ ireo etapes rehetra ireo...alaina ny fon'ny vahoaka, dia asaina manao faux pas Ra8, dia alaina ny fon'firenena any ivelany rehetra, dia miafara @ referendum na fifidianana na directoire militaire...sns..
  Ary mahafantatra an'izany tsara Ra8, fa saingy izy mahazo antoka fa mahay lavitra noho izay TGV, ka efa manana paikady maty paika hiatrehana izay tetika rehetra mitranga eo....
  Mahay Ra8 ka, hita mihitsy ny maha businessman azy.

  Ny olana @ zany rehetra izany dia ireo tsy manatsiny, tsy mahafantatra akoriny izay hanjo azy....dia matimaty foana. Tsy mba hitanareo ve t@ ireny video teny ambohitsorohitra ireny, misy zatovo kely, falifaly ery miazakazaka sy mirodorodo manaraka izay alehan'ny olona.....


 5. revirevy said: Frantsay hoe?

  10/02/2009, at 12:36 [ Valio ]

  Mahagaga ahy ny filazan'sasany izay mahay azy hoe : ny frantsay ny frantsay, ny frantsay no fositry ny zavatra rehetra...
  O r'ireto a, aoka izay ny excuses tsy maripototra sy marivo salosana toy io e. Rehefa V tsika de V foana e (*V=vendrana), tsis olona tsy nisoloky an'ity firenena ity nandritr'izay naha tany an'ity nosy ity.
  Nandalo teo ny arabo, ny pirates, ny frantsay, ny anglisy aza nanakalo antsika @ ile maurice, ny rosiana sy ny sosialisma, ny amerikana sy ny japoney, ny sinoa sy ny koreana, ny soudiana hatr@ rahalahin'i Ben laden ...ny sudaf ao ambadik'i Ra8...
  Isika ihany no vendrana fa ireo firenena rehetra micravate mody hoe mifanerasera rehetra amintsika ireo de samy mitady ny hahavoky ny tendakeliny aby, ka rehefa tsy haintsika ny mitondra ny firenentsika de ekeo fotsiny fa vendrana isika e.
  Matoa manao ny ataony ny tsirairay dia samy manana ny interêt ny daholo.

  Fa ny adala ny tsy mahay mifanaraka mba samy mahazo tombony kely kely aby fa tsy manao tiatena hoatran'io...tsy hitako mihitsy ny mahasamihafa an'izao @ ankizy kely miady kilalao, fa ny dimensions n'ny enjeux fotsiny no samihafa.

  Soa ihany aho fa tsy mbola nigrevy na nanongana n'iza n'iza. Zao vao tsapako ilay hoe ny atao ihany no miverina