Didy Maso asiam-panafody ka mahareta hanana ny Soa e! Hidinika izy roalahy ka MAHARETA

Dia nifampidinika ihany ny farany satria efa sokina nananibato (jereo lahatsoratra taloha).

Tsy maintsy mifampidinika tokoa satria namerina ny tantara indray ry zareo fa nanadino fa efa nisy izany tamin'ny taona 1991. Mety mbola zaza i Andry ka tsy tsaraoany ny nisian'izany; i Ravalomanana ndray angamba mbola mpandraharaha ka variana nitady vola e!

Efa nisy io (vakio ny lahatsoratra hafa ao amy Blaogin'ny namana zay isaorana etoana). Fa ny tiako hambara dia inona no fanavaozana na zava-baovao entiny ary raha tiana ny mamerina azy. Mitovy amin'ny Lamaody mantsy ka miverina fa misy fanamboarana kely fotsiny fa efa teo ihany.

Moa ve sahy isika handray fanapahan-kevitra fa HAPETRAKA AMIN'IZAY NY FITSARANA TAMPONY NATOKANA ho an'ny mpitondra?

Moa ve vonona isika hametraka fomba fiasa miaraka mihafy marina ka samy hiasa adiny 14 MARINA isanandro mba samy hamokatra marina?

Moa ve samy vonona HIADY AMIN'IZAY ENDRIKA KOLIKOLY hatrany ambony ka hatrany ambany? Fa io no mambotry firenena ka mampahantra ny vahoaka tsy mandady harona.

Moa ve sahy handray fepetra ny FIANGONANA REHETRA TSY ANKANAVAKA ka hanarina ny tsy mety, ireo modely sy toetra sadasada : Mompera manana rafozana! Pasitera manana vady kely, Presbitera sipan'ny Prezidan'ny Vehivavy Masina! I Diakona tsy mety matotra! Ny Mpiandry mifosa olona sy mitsikera olona nefa koa mba mangalatra kely etsy, mandeha mijery DadaRabe! sns.....Vonona ve isika tsy hanao FIAFENANA NA RINDRINA ny fivavahana?

Manana ny fahasahiana ve isika hamelona ireo SOA TOAVINA malagasy ka tsy ho menatra ny hivelona izany satria SADASADA isika izao? Tsy vazaha! tsy malagasy rahateo! tsy kristianina! tsy jentilisa koa! 

Mety hiteny ianareo hoe : lasa adala i Leboda! nifoka daina ve? Sa tsy nahazakan'ny krizy ntsony fa efa nahita loatra? Eny tokoa nahita ny 1971, 1972, 1991, 2002 ary ity 2009. 

Tsy adala na mamon-drongony sanatria fa TSY TE-HANDEVIM-BELONA dia manongo sy manisy vy mahamay ny MATY e!

Koa MAHARETA SY MISIKINA fa Didy Maso asiam-panafody ka mahareta fa hanana ny Soa. Amin'ny manaraka indray e!

(0) Hametraka hevitra    (0) Verindrohy (trackback)   

TENA TAMPI-DALAKALEHA VE ISIKA OHATRAN'NY SOKINA NANANIBATO SANATRIA

Dia miondrika ampanajana amin'ireo zay namoy ny ainy tamin'ity raharaha nitranga teto Madagaskara ity ny tenako.

Eny tokoa, nisy ireo maty efa hatramin'ny Alatsinainy 26 Janoary ka hatramin'ny Asabotsy 7 Febroary teo dia efa mety feno 100 ny isan'ireo namoy ny ainy. Fa ireo tamin'ny Asabotsy teo iny no tena nahitana fa efa diso lalana isika mianakavy. Eny diso lalana isika raha misy milaza fa tsy maintsy misy sorona ny tolona. Eny diso lalana isika raha milaza fa mpandroba avokoa ireo olona milahatra sy mihaino ny kabary fanehoan-kevitra teny Ambohijatovo, teny amin'ny 13 mai, teny amin'ny kianjan'ny demokrasia tao Toliara, teny amin'ny Gara tao Fianarantsoa, sns ... tsy voatanisa etoana.

Eny diso lalana koa isika raha milaza na mihevitra fa mila miandry ny fe-potoana amin'ny fifidianana raha tsy afapo amin'ny fitondrana ara-dalana. Eny diso lalana ihany koa isika raha mihevitra fa eny andalambe no fara-hevitra ahafahana manongana fitondrana. Eny mbola diso lalana koa isika fa tsy mitombina ny fitakiana nataon'ireo milaza fa mitolona ireo. 

Fehiny, DISO DAHOLO ISIKA MIANAKAVY! Miala tsiny miala fondro ny tenako raha miteny an'izany saingy ny zavamisy ankehitriny no manery ahy hilaza izany satria ireto ny antony :

- Tena sokina mananibato ve ny Mpitondra ka sahy nanamaivana ilay fihetsehana nitranga?

- Tena sokina nananibato koa ve ireo Mpitarika ny vahoaka ka tsy nianona tamin'ny kianjan'ny Demokrasia fa tsy maintsy nandeha teny amin'ny 13 Mai dia lasa nandeha nanimba ny RNM sy ny TVM ka nitatra hatrany amin'ny fananan'olotokana ary voaroba tao koa ny fananan'ireo olona hafa tsy mahalala izay antony nahavoaroba ny fananany. Ary tsy nionona teo fa nanohy ka niafara teny Ambohitsorohitra izay namoizana olona ampolony sy naharatrana olona anjatony maro.

- Tena sokina nananibato koa ve ireo Diplomaty vahiny teto Madagasikara ka rehefa nifampidinika indray mandeha dia nijanona teo.

- Tena sokina nananibato koa ve ireo Ray amandreny ara-panahy ao amin'ny FFKM ka efa hipoaka ny saro-bilany vao tonga hampihavana ireto mifanandrina.

Tsy sokina nananibato avokoa ireo voalaza ireo fa VOAN'NY FANDREKIREKENA daholo. Eny tompoko, raha tsy izany dia efa tokony nandray ny andraikitra tandrify azy avokoa.

Fa inona ary no nahatonga izany rehetra izany? Tena nahomby sy nahavoa ny HERIN'NY TSAHO. %3

(5) Hametraka hevitra    (0) Verindrohy (trackback)