Kolontsaina inona ary no iveloman'ny gasy izao?

Salama daholo e!

Dia  misaotra betsaka amin'ny namana nandray anjara amin'ny ady hevitra.

Tonga teto ny mpanjanaka dia nanao zay ho afany nametraka ny kolontsainy. Dia niditra koa ny fivavahana ary niezaka nametraka izay ho afany.

Misy lafiny tsara sy ratsy anefa ny fiantraikan'ireo kolontsaina sy fombafomba ireo.

Ny lafiny ratsy no tena misongadina ary mbola mikiky ny tsirairay eto amintsika.

Ny kolontsaina frantsay ary no itondran-tsika ohatra amin'izany lafiny ratsy izany. Eo amin'ny resaka politika dia io iarahantsika mahita io no sisa navelan'izany lafiny ratsy izany. Fitiavan-tena sy fitiavan-tseza no tena mibahana. Tsy firy ireo mpanao politika manana hevitra tena mifototra amin'izay fampandrosoana na farafaharatsiny mitondra ny tena ady hevitra fototra politika izany fa resaka fanenjehana sy fanaratsiana no mibahana. Tsy manana hevitra fototra mikasika ny tena lalana na soridalana entina hampandroso. Amin'izao fotoana izao dia voaporofo izany satria tsy afaka miray hevitra na handrafitra tetikady mazava atolotra ny vahoaka mba hivoahana amin'ny fahoriana sy fahasahiranana lazaina fa iveloman'ny malagasy.

Tsapan'ny vahoaka sahady fa fitadiavana seza aloha vao ny vahoaka e! Miady ho lohany fotsiny fa tsy afaka mandroso hevitra mazava fa mihodikodina sy mienikenika ampitoerana eo fotsiny. Miandry kendry tohana fotsiny fa tsy misy manana hevitra tena mazava. Rehefa tonga eo hita indray e fa tohano aloha. Izay foana ny tantara nisy teto amintsika.

Eo amin'ny sehatra fikarohana sy toekarena dia atao sakana lehibe ny tsy fisian'ny enti-manana sy ny tsy fahampian'ny fitaovana.

Ny amin'ny resaka fivavahana indray dia ny fisaratsarahana sy ny fitsikerana ny hafa finoana no asesika ary vesaran'ny ohatra mifanohitra amin'ny tena voalazan'ny soratra masina.

Tsy mampaninona izany hoe kristianina mifampitory sy mifanaratsy ao amin'ny filazam-baovao sy ny fitsarana izany. Tsy misy henatra ary tsy mandratra ny sofina mihitsy izany hoe : Pretra manana rafozana sy zaodahy na zaobavy ; Pasitera manana vady kely, sns.... 

Inona ary no mbola sisa maha-malagasy? 

Mbola ao io e! Jereo anie ireny vehivavy malagasy miankanjo fohy sy manao itony pataloha milatsaka ny tepany na manao ity akanjo mampiseho foitra ireny. Sahirana mampisondrotra ilay pataloha, mampidina ity zipo fohy na ilay akanjo ambony. Satria ao anaty ao misy zavatra tsy manaiky.

Fatra-panaja sy manana henatra ny tena malagasy. Manana faharetana amin'izay atao. Manana hambo-po sy fitiava-tanindrazana lalina. Mitandro ilay fihavanana, aina ifandrohizan'ny mpiara-belona. Mbola misy mivelona ilay fiaraha-mientana sy firaisankina ka mahavita manangana sy manorina amin'izay eo ampelatanany.

Raha tena resy lahatra ny mpiara-monina dia mahavita mamindra tendrombohitra mihitsy. Amin'iny Distrikan'i Betroka iny dia misy fokonolona nahafoy trano atao lakilasy ianaran'ny zanak'izy ireo. Efa manorina sekoly lehibe amin'ny herin'ny tenany ary niaraka nanapa-kevitra fa hosaziana tsy ho mpiara-monina izay mbola tsy mampiditra ny zanany an-tsekoly. 

Misy koa amin'iny Distrikan'i Beloha Androy iny sahy manasazy izay ray aman-dreny mampijanona ny zanany vavy amin'ny fianarany fa misy lehilahy hampakatra vady azy nefa mbola ao amin'ny ambaratonga voalohany.

Fehiny, ario daholo ireo lafiny ratsy amin'ny kolontsaina frantsay nifikiran-tsika sy ny fanaovana fefy sy fialofana ny fivavahana ka tsy tena mivelona izay inoana marina ary tadiavo sy karohy ireo soa toavina tena malagasy fa hery ahafahana miala amin'izao fahantrana izao.

Nahoana ireo sinoa, japoney, vietinamianina ary ireo firenena izay misongadina amin'izao ireo no tafavoaka? Satria niantehitra marina amin'ireo vahoakany izy ireo. Mbola iveloman'izy ireo ny kolontsainy sy ny finoany ary tsy mahamenatra azy ireo izany.

Hatreto indray aloha ary fa dia misaotra mialoha amin'izay hitondra hevitra ahafahan-tsika mandalina foana hatrany

Leboda ihany e!

 

 

(2) Hametraka hevitra    (0) Verindrohy (trackback)   

Raha tsy ivelomana marina ny KOLONTSAINA maha-malagasy dia tsy haharitra ny fampandrosoana

Ankafaliana sy ampanetretena no mba itondrana ny hevitra eto.
Inona tokoa moa ny angovo anaty mampandeha ny olona iray sy ny manodidina azy? Ny kolontsaina no sisa tavela rahefa lasa avokoa ny zava-drehetra hoy ny fitenenana izay.
Io kolontsaina io no hery fanoitra mitondra satria ao daholo ireo Soa toavina nifandovana ka ananana izay fomba fijery sy fisainana miatrika toe-javatra mitranga na atrehina isanandro.
Mbola manana izany kolontsaina izany ary ve isika malagasy? Eny tsy ampisalasalana ny valiny saingy hatraiza no mbola ivelomana azy ankehitriny?
Raha tonga teto antanindrazana ny fivavahana dia nolazaina fa asan'ny demony sy Satana ny fomban-drazana ary nohamafisin'ny fanabeazana sy fisainana tamin'izany fa efa lany andro izany fomba amam-panao izany.
Dia nanao izay ho afany ireo mpanjanaka satria isan'ny tetikady izany tamin'izany fotoana izany ka ny fomba amam-panao frantsay sy tandrefana no filamatra ary nosokajina ho mihemotra sy tsy liam-pandrosoana izay tsy mianatra sy tsy manaraka ny fomba rehetra tamin'izany.
Lasa ny mpanjanaka ary mahaleo tena isika efa 48 taona izay. Inona no zavamisy?
Ny fivavahana tsy naharesy lahatra satria amin'ny andavanandro dia mampiseho fomba sy fiainana sadasada ireo kristianina ka tsy afaka mampiseho ilay fiaraha-monina voalazan'ny Asan'ny Apostoly fahizay.
Etsy andaniny ny fomba frantsay tsy afaka nosalorana ny fombany satria akanjo tsy sahaza antsika.
Inona ary izany no atao? Fa inona no fiantraikan'ireo?
Tsy mety mandroso isika, nefa ny harena ananana misy, ny olona sy ny fahaizana misy be dia be ary isika malagasy no voalohany aty Afrika.
Ny antony tsy misy sahy mamaky bantsilana dia ny fahaverezan'ny kolontsaina na ny marina kokoa dia ny fahasimban'ny rafitra anaty ao amin'ny aty fanahy.
Mitovy amin'ny Solosaina isika raha oharina, ka efa nisy rafitra (systeme) ao voajanahary.
Samy niezaka ny Fivavahana sy ny fanabeazana tandrefana nanova io rafitra anaty (fisainana) io fa tsy nety niorina lay izy fa misy tsy mety mifanaraka (incompatible).
Inona ary no atao? Mbola ao aloha io rafitra anaty io fa mila diovina fa be izay otrikaretina nikiky azy tao izay (virus). Ny fifampidinihana amin'ireo Ray aman-dreny akanga sisa nanamborana sy ireo manam-pahaizana mikirakira izany mba hahafantarana marina ny tena nisy tamin'izany sy ny hevitra tao ambadika rehetra (ity no tena zava-dehibe).
Hivoaka ireo Soa toavina nimatimatesan'ireo razantsika rehetra. Dia halalinina izany ary jerena ny fanasivanana azo atao.
Izany hoe tsy kasihina lay rafitra anaty maha-malagasy fa ireo Soa toavina na hairaha sy haizatra no karohina ny hifanarahany amin'ilay rafitra anaty eo.
Iverenako lay ohatra mikasika ny Solosaina iny hampazava ny tian-kambara : tsy ovana ny rafitra anaty malagasy (systeme) fa lay Soa toavina vaovao na ny hairaha sy ny teknika no tefena mba hifanaraka amin'ilay rafitra ka tsy hanimba azy. Raha adika amin'ilay solosaina teo dia ny fahafahan'ny "Microsoft Office" ampiasaina amin'ny rafitra "Macintosh" sy ny fahafahan'ny rafitra "Windows" mampiasa ny "Adobe Photoshop" ary toy izany koa ny rafitra "Linux". Fanajana ny fisian'ireo rafitra ireo sy ny safidin'ny mpanjifa izany rehetra izany.
Toy izany koa ny tiana resahana eto. Hajaina ary asongadina ny kolontsaina malagasy rehetra. Anjaran'ireo Soa toavina hafa, ireo hairaha hafa, tosakevitra isan-karazany no mampifanaraka amin'ilay rafitra malagasy.
Ajanoko eto aloha fa miandry ny valin-kafatra aho sy ny fanontaniana mba hahafahan-tsika miady hevitra.
Amin'ny manaraka indray e!
 
LEBODA IHANY E

(2) Hametraka hevitra    (0) Verindrohy (trackback)